Trias Pedagogica - Opvoeden - Vaderschap - Interculturele Pedagogiek  
   
  Diensten voor professionals

Met onze diensten voor professionals, hebben wij als doelstelling hen toe te rusten voor het werk binnen interculturele context. Ook leidt Trias Pedagogica professionals op tot gespreksleider bij opvoeddebatten. Deze diensten zijn bedoeld voor professionals werkzaam bij instellingen gericht op bijvoorbeeld onderwijs, opvoeding en jeugdzorg.

Training sleutelfiguren (v)echtscheiding
Veel migranten en gelovige ouders gaan eerst naar een theoloog, een professional (opvoeddebatleider) om gezinsproblemen, huiselijk geweld of een (naderende) (v)echtscheiding te bespreken. Deze intermediairs krijgen steeds meer te maken met ouders die in een scheidingssituatie verkeren en in toenemende mate gaat het daarbij om scheidingen met een hoog conflictgehalte: vechtscheidingen.

Deze training voor intermediairs heeft als doel de deelnemers bewust te maken van de effecten van scheiden op kinderen. Zodat zij ouders hierover kunnen informeren, hen kunnen begeleiden en ook zien hoe belangrijk hun eigen rol hierin is. Daarnaast worden in de training concrete handvatten aangereikt, zodat de deelnemers na de training meer houvast hebben om ouders de juiste hulp aan te bieden. Iedere deelnemer krijgt na afloop van de training een certificaat. Deze training is geschikt voor moskeebesturen en imams.

Training handelingsprotocol pegagogisch klimaat
Met de komst van de eerste gastarbeiders uit o.a. Marokko en Turkije in de jaren 60 en die van hun kinderen in het kader van gezinshereniging in de jaren 70, ontstond behoefte aan islamitisch onderwijs.

De lessen in koran en Arabische taal vinden veelal plaats in moskeeŽn en worden gegeven door imams, die lang niet altijd beschikken over de juiste didactische en pedagogische vaardigheden.

In 2012 startte Trias Pedagogica een pilot waarbij in nauwe samenwerking met moskeeŽn en zelforganisaties trainingen en richtlijnen zijn ontwikkeld om het didactische en pedagogische klimaat binnen de moskee te verbeteren. Deze komen terug in het handelingsprotocol.

De training is voor al diegenen die niet bij de pilot betrokken waren, lesgeven aan kinderen en adolescenten en die hun vaardigheden willen vergroten.  |  handelingsprotocol »

Train-de-trainer ‘Opvoeddebatten leiden’
Vaders zijn niet vanzelfsprekend betrokken bij de opvoeding van hun kinderen. Deze training biedt tools om vaders uit te nodigen hun betrokkenheid bij de opvoeding te vergroten.  |  meer informatie »


De kosten per dienst verschillen, afhankelijk van de intensiteit en de duur van een traject. Neem voor meer informatie over onze tarieven of voor een gesprek over uw specifieke vraag contact met ons op.
 
Actueel

 39 series debatten, 800 ouders bereikt. Lees alle interessante feiten & cijfers over bereik van Trias Opvoeddebatten!  |  lees meer »

 In gesprek met ouders en kinderen wonend in het AZC Amsterdam over huiselijk geluk, wat werkt goed, wat helpt niet.  |  lees meer »

meer nieuws »
Agenda

Er zijn momenteel geen berichten online...

Artikelen

 Ouders Centraal bericht over de methode en het handboek van Trias Pedagogica, waarmee migrantenvaders wel bereikt worden.  |  lees meer »

meer artikelen »
fb
uk
nl
Trias Pedagogica
TSH Collab Amsterdam
Wibautstraat 131D
1091 GL Amsterdam

+31(0)6 - 148 487 30
info@triaspedagogica.nl